Bravar

Bravar
Definicija posla:
 • dorada metalnih i drvenih dijelova rezanjem, bušenjem, brušenjem, narezivanjem, hladnim utiskivanjem, savijanjem i antikorozivna zaštita (sačmarenje i plastifikacija)
 • održava čistoću i urednost radnog prostora i strojeva kojima upravlja
 • spajanje metalnih dijelova zavarivanjem
 • prati ispravnost i stanje sredstava za rad kojima upravlja i prema potrebi korektivno djeluje; u slučaju uočenih nepravilnosti izvješćuje neposredno nadređenog
 • o svome radu je obvezan odgovorno i redovito izvješćivati neposredno nadređenog;
 • proaktivno predlaže poboljšanja u djelokrugu svoga rada
 • stručno se usavršava u području svog rada; prenosi znanje, educira i savjetuje suradnike za pitanja iz djelokruga svog rada
 • obavlja ostale dužnosti prema nalogu neposredno nadređenog
 
Napomena :Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove  s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika".
 
Radno mjesto je podijeljeno u 4 kategorije:
 
I kategorija:
 • najmanje 36 mjeseci provedenih na mjestu bravara II kategorije (ili manje po prijedlogu voditelja)
 • sposobnost zavarivanja MIG/MAG tehnikom
 
II kategorija:
 • najmanje 6 mjeseci provedenih na mjestu bravara III kategorije (ili manje po prijedlogu voditelja)
 • sposobnost samostalne izrade navoja na cijevima
 
III kategorija:
 • najmanje 3 mjeseca provedenih na mjestu bravara IV kategorije (ili manje po prijedlogu voditelja)
 
IV kategorija:
 • bravar početnik
 
Glavne odgovornosti:
 • materijalna suodgovornost za strojeve, uređaje, tehničku opremu u skladištu, ukoliko je do štete došlo zbog vlastitih propusta u obavljanju poslovnih zadataka ili u poštivanju procedura
 • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke,  važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada
Specifikacija radnog mjesta:
Stručno usmjerenje:Tehnički smjer.   
Kategorija (stupanj stručne spreme, složenost posla, odgovornost) i tip radnog mjesta: I, II, III i IV kategorija: 8. 7. 6. 5.5

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree