Operater na laseru/CNC stroju

Operater na laseru/CNC stroju
Definicija posla:
 • priprema i upravljanje laserom/CNC strojem za obavljanje poslova kao što su: rezanje metala, bušenje metala, tokarenje, glodanje i sl.
 • čitanje tehničkih crteža (dokumentacije)
 • programiranje i korekcija upravljačkih CNC programa
 • određivanje alata i režima rada
 • priprema alata i umjeravanje
 • priprema i postavljanje metalnih komada na laser/CNC stroj
 • nadgledanje stroja tijekom obrade i podešavanje kako bi se dobili što kvalitetniji gotovi proizvodi
 • kontrola i mjerenje gotovih proizvoda te usporedba sa zahtjevima na dokumentaciji
 • dnevna kontrola i održavanje strojeva
 • održavanje čistoće i urednosti radnog mjesta
 • jednostavni bravarski poslovi: rezanje, bušenje, brušenje, narezivanje, utiskivanje utora, savijanje i antikorozivna zaštita
 • prenošenje znanja i vještina iz svog djelokruga rada na novozaposlene radnike
 
Napomena :Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove  s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika".
 
 
Radno mjesto je podijeljeno u 2 kategorije:
I kategorija:  
 • najmanje 12 mjeseci provedenih na mjestu operatera na laseru/CNC stroju (ili manje po prijedlogu voditelja)      
 • samostalnost u radu s laserom/ CNC strojem     
 • mentoriranje novozaposlenih CNC operatera
 
 
II kategorija: 
 • operater na laseru/CNC stroju početnik  
 
 
Glavne odgovornosti:
 • materijalna suodgovornost za strojeve, uređaje, tehničku opremu u proizvodnom pogonu, ukoliko je do štete došlo zbog vlastitih propusta u obavljanju poslovnih zadataka ili u poštivanju procedura·       
 • odgovornost za kvalitetu izrade gotovih proizvoda
 • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke,  važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada 

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree