Pomoćni radnik u proizvodnji

Pomoćni radnik u proizvodnji
Definicija posla:
  • slaganje / priprema materijala u procesu plastifikacije
  • vizualna kontrola gotovih proizvoda i slaganje proizvoda za transport
  • održavanje čistoće i urednosti radnog prostora i strojeva
 
Napomena: Navedeni pomoćni poslovi ni u kojem slučaju ne uključuju upravljanje viličarom ili upravljanje moslnom dizalicom. Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika".  
 
 
Glavne odgovornosti:
  • materijalna suodgovornost za realizaciju radnih naloga
  • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke,  važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada 
 
Specifikacija radnog mjesta:
Stručno usmjerenje:Trgovački ili tehnički smjer.   Kategorija (stupanj stručne spreme, složenost posla, odgovornost) i tip radnog mjesta: 9.0.1.2.3. 
 

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree