Radnik za pomoćne poslove u skladištu

Radnik za pomoćne poslove u skladištu
Definicija posla:
  • prema nalogu neposredno nadređenog istovara / broji / mjeri / važe robu iz transportnih jedinica koje dovoze robu u skladište; provjerava kvalitetu robe – eventualna oštećenja; utvrđene informacije o robi predaje neposredno nadređenom u pisanoj formi
  • pomaže skladištaru u slaganju robe u skladištu, te pripremi robe za izlaz
  • sukladno internoj proceduri preuzima nalog / dispoziciju od neposredno nadređenog prema kojem komisionira i priprema robe (reže, obrađuje i sl.) za izlaz;
  • sudjeluje u kontrolnim inventurama tijekom godine pod nadzorom neposredno nadređenog; sudjeluje u provođenju godišnje inventure u skladu s internom procedurom
  • pomaže prilikom izdavanja robe maloprodajnim kupcima; sukladno internoj proceduri
  • održava čistoću i urednost radnog prostora
  • pod nadzorom skladištara obavlja ostale pomoćne poslove u skladištu
 
 Napomena:  Navedeni pomoćni poslovini u kojem slučaju ne uključuju upravljanje viličarem ili upravljanje mosnom dizalicom. Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika".  
 
 
Glavne odgovornosti:
  • materijalna suodgovornost za robu u skladištu
  • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke,  važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree