Skladištar Zagreb

Skladištar Zagreb
Definicija posla:
 • istovara / broji / mjeri / važe robu iz transportnih jedinica koje dovoze robu u skladište; provjerava kvalitetu robe – eventualna oštećenja; utvrđene informacije o robi predaje neposredno nadređenom u pisanoj formi
 • zaprimljenu robu prevozi i raspoređuje na pozicije u skladištu, korištenjem skladišne transportne mehanizacije
 • priprema robu za otpremu sukladno nalogu / dispoziciji (veže, reže, obrađuje i sl.) za izlaz; komisioniranu robu slaže na izlazne pozicije u skladištu ili izravno utovaruje u transportnu jedinicu; prema potrebi radi ispravke količina naznačenih na nalogu koje prosljeđuje neposredno nadređenom
 • sudjeluje u rješavanju reklamacija
 • sudjeluje u godišnjoj inventuri i kontrolnim inventurama tijekom godine
 • izdaje robu maloprodajnim kupcima; sukladno internoj proceduri
 • održava čistoću i urednosti radnog prostora i strojeva kojima upravlja
 • prati ispravnost i stanje sredstava za rad; u slučaju uočenih nepravilnosti izvješćuje neposredno nadređenog
 • o svome radu je obvezan odgovorno i  redovito izvješćivati neposredno nadređenog;
 • obavlja ostale dužnosti prema nalogu neposredno nadređenog
 
Napomena: Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove  s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika". 
 
Radno mjesto je podijeljeno u 3 kategorije:
I kategorija:  
 • minimalno 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu skladištara u MICK-u
 • poznavanje OFFICE programa i osnovno znanje engleskog jezika                     
 • stručna osposobljenost za rukovatelja viličarom, tračnom pilom i mosnom dizalicom
 • upravlja djelatnicima, prenosi znanje, educira, savjetuje i mentorira skladištare III kategorije
 • odgovara za stanje zaliha
 
II kategorija: 
 • minimalno 3 mjeseca provedenih na radnom mjestu skladištara III kategorije u MICK-u
 • osnovno znanje engleskog jezika
 • stručna osposobljenost za rukovatelja viličarom, tračnom pilom i mosnom dizalicom
 • sukladno odluci direktora i preporuci voditelja skladišta povremeno mentorira skladištare III kategorije 
 
III kategorija: 
 • skladištar početnik
 • osnovno znanje engleskog jezika
 • stručna osposobljenost za rukovatelja viličarom i tračnom pilom
 
Specifikacija radnog mjesta:
 • Stručno usmjerenje:Trgovački ili tehnički smjer.   
 • Kategorija (stupanj stručne spreme, složenost posla, odgovornost) i tip radnog mjesta: I, II i III kategorija: 9. 8. 7. 6. 5.5.

 

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree