Zavarivač

Zavarivač
Definicija posla:
 • prema nalogu neposredno nadređenog provodi zavarivanje metalnih dijelova prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama)
 • dorada metalnih i drvenih dijelova rezanjem, bušenjem, brušenjem, narezivanjem, hladnim utiskivanjem, savijanjem i antikorozivna zaštita (sačmarenje i plastifikacija)
 • održava čistoću i urednost radnog prostora i strojeva kojima upravlja
 • prati ispravnost i stanje sredstava za rad kojima upravlja i prema potrebi korektivno djeluje; u slučaju uočenih nepravilnosti izvješćuje neposredno nadređenog
 • o svome radu je obvezan odgovorno i  redovito izvješćivati neposredno nadređenog;
 • proaktivno predlaže poboljšanja u djelokrugu svoga rada
 • stručno se usavršava u području svog rada; prenosi znanje, educira i savjetuje suradnike za pitanja iz djelokruga svog rada
 
Napomena:Potrebno imati Certifikat za zavarivanje MIG/MAG postupkom. Sukladno važećim propisima radno mjesto obuhvaća poslove  s posebnim uvjetima rada. Procjena / kategorizacija istih uređena je internim službenim dokumentom zaštite na radu  „Procjena rizika".
 
 
Radno mjesto je podijeljeno u 3 kategorije:
I kategorija:  
 • obavlja mentoriranje i nadzor zavarivača II i III kategorije
 • spospbnost vođenja smjene u odsutnosti poslovođe
 
II kategorija: 
 • najmanje 12 mjeseci provedenih na mjestu zavarivača III kategorije (ili manje po prijedlogu voditelja)
 • sposobnost vođenja smjene u odsutnosti poslovođe
 
III kategorija:
 • zavarivač početnik
 
Glavne odgovornosti:
 • materijalna suodgovornost za strojeve, uređaje, tehničku opremu u skladištu, ukoliko je do štete došlo zbog vlastitih propusta u obavljanju poslovnih zadataka ili u poštivanju procedura
 • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke,  važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada 

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here.

I agree